Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

Dramatische Vormgeving

         Wat ik alleen leuk vind, is spelen in een spel wanneer ik niet in zicht ben.  
         Net als toen met dat spelen met die lichten in een schaduwspel.
         En toen we zelf poppen maakten en daarmee poppenkast speelden.
         Ik heb u ook wel verteld dat als ik ervoor sta, ik het niet durf.
         Ik geloof wel dat u dat begrijpt.
                      een speler uit het vmbo        

We behandelen hier het vormgeven slechts globaal. Regisseurs hebben er een dagtaak aan, maar docenten binnen onderwijs zijn beperkt door het spelersaanbod, de tijd en de materiële mogelijkheden. De volgende opdrachten plaveien de weg om vanuit een dramatisch spelproces tot een voorstelling te groeien. We bespreken hier vooral een voorstelling die vanuit improvisatie ontstaat. Het is belangrijk je steeds te realiseren hoeveel tijd alle spelers werkelijk actief betrokken zijn en hoeveel tijd jij nodig hebt voor uitleg, organisatie en nabespreking. Streef steeds naar efficiëntie, zodat er altijd tijd is in de tijd dat de toegewezen lestijd je geen tijd geeft. Kwaliteit kan alleen ontstaan in rust, ruimte en door uitdagende, inspirerende opdrachten en opmerkingen.

De hier beschreven spelvormen kunnen op zichzelf staan en aanleiding zijn tot dramatisch spel, maar ook inspiratie bieden aan vervolgopdrachten voor een van de andere te trainen drama-elementen. Bij tijd en wijle volledig in een element zijn, straalt af op het totaal. Het onderscheid dient slechts om specifiek de focus tijdens een lesonderdeel op één element te richten. Geen van alle kunnen zonder elkaar, maar nu eens staat het ene dan weer het andere element centraal in het hier en nu van een training. In spelsituaties komen ze altijd allemaal samen. Voor bijna ieder spel is het zinvol om kijkkaarten en vragen te gebruiken om spelers en toeschouwers te focussen op hetgeen vandaag aan de orde is.

We ontwierpen doorlopende leerlijnen voor het vormgeven en vervolg leerlijnen voor de oudere spelers.