Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

Dramatische Verbeelding

         Gewoon verzinnen, dan kan het allemaal

                                                                                                                een jongere

Dramatische verbeelding is een voorwaarde voor spel/drama/theater.
De inspiratiebronnen zijn onuitputtelijk. De hier geboden spelen zijn mogelijkheden om kinderen en jongeren vertrouwd te maken met fantasie en fantaseren.

Het accent ligt hier bij dramatische verbeelding op het ondergaan van fantasie en het zelf fantaseren: het laten stromen van associaties. Natuurlijk geven jongeren hun verbeelding vorm in spel, maar de focus van de opdracht is voorstellingsvermogen

·         Ze kunnen ontvankelijk zijn voor dramatische verbeelding door te luisteren naar verhalen, strips te lezen, voorstellingen (theater, dans, mime, muziek- of multimediatheater et cetera) te zien, te luisteren naar hoorspelen, te kijken naar film of tv-drama.

·         Ze kunnen via opdrachten en invalshoeken fantaseren en associëren, om uitein­delijk te komen tot het vormgeven van eigen ideeën, associaties en meningen.

We proberen het vermogen bij hen te ontwikkelen om open te staan voor verbeelding en hen leren zelf te verbeelden.

Belangrijk

Realiseer je steeds hoeveel tijd alle spelers werkelijk actief betrokken zijn en hoeveel tijd jij nodig hebt voor uitleg, organisatie en nabespreking. Streef steeds naar efficiëntie, zodat er altijd speeltijd is in de tijd dat de toegewezen lestijd jou geen tijd geeft. Kwaliteit kan alleen ontstaan in rust, ruimte en via uitdagende, inspirerende opdrachten en opmerkingen.

De hier beschreven spelvormen kunnen op zichzelf staan en aanleiding zijn tot dramatisch spel; ze kunnen inspiratie bieden aan vervolgopdrachten voor één van de andere te trainen drama-elementen.

In je element zijn

Bij tijd en wijle volledig in een element zijn, straalt af op het totaal. Het onderscheid dient slechts om specifiek de focus tijdens de training op één element te richten. Geen van alle elementen kunnen zonder elkaar, maar nu eens staat het ene dan weer het andere element centraal. In spelsituaties komen ze altijd allemaal samen.

De spelen hier kunnen niet zonder het fysiek ofwel het dramatisch instrument. Het moet echter de spelers en jezelf duidelijk zijn, dat je gaat begeleiden op verbeelding. 

We ontwierpen doorlopende leerlijnen voor het ontwikkelen van Verbeelding en vervolg leerlijnen voor de oudere speler.