Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

Dramatisch samenspel

Als je ziet wat je weet,
hoort wat je zegt,
voelt wat de ander je aanreikt,
wordt zomaar wat improviseren
elementair samenspel.
                                                                                 Lidwine Janssens
 
Dramatisch samenspel is een essentieel vervolg op de spelkwaliteiten die ieder ontwikkelt bij dramatische verbeelding en het dramatisch instrument. Drama doe je namelijk nooit alleen, maar altijd met elkaar en/of voor publiek; of voor fictief publiek als je bijvoorbeeld een monoloog oefent.

Het is belangrijk je steeds te realiseren hoeveel tijd alle spelers werkelijk actief betrokken zijn en hoeveel tijd jij nodig hebt voor uitleg, organisatie en nabespreking. Streef steeds naar efficiëntie zodat er altijd tijd is in de tijd dat de lestijd je geen tijd geeft. Kwaliteit kan alleen ontstaan in rust, ruimte en via uitdagende, inspirerende opdrachten en opmerkingen.
 
Deze spelvormen kunnen op zich staan, maar ook inspiratie bieden voor vervolgopdrachten waarin het trainen van andere drama-elementen centraal staan.

Bij tijd en wijle volledig in een element zijn, straalt af op het totaal. Het onderscheid dient slechts om specifiek de focus tijdens een lesonderdeel op een element te richten. Geen van alle kunnen zonder elkaar, maar nu eens staat het ene dan weer het andere element centraal in het hier en nu van een training. In spelsituaties komen ze altijd allemaal samen.

Voor bijna ieder spel is het zinvol om kijkkaarten en vragen te gebruiken om spelers en toeschouwers te focussen op hetgeen vandaag aan de orde is.

We ontwierpen doorlopende leerlijnen voor het ontwikkelen van samenspel en vervolg leerlijnen voor de oudere spelers