Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

Het non verbale dramatische instrument

Als ik djabber, voel ik beter hoe ik moet spelen, ik hoef dan niet te denken

                                                                                            een speler

Oefening baart kunst, en dat is iets anders dan kunstjes oefenen.
Binnen dit element staat trainen centraal, hoewel er natuurlijk improvisaties kunnen ontstaan, die min of meer voor herhaling vatbaar zijn en tot een presentatie kunnen uitgroeien.

We onderscheiden non-verbale en verbale kwaliteiten en trainen deze afzonderlijk. Jongeren leren inventief en expressief te bewegen en te spreken, zodat anderen zien en begrijpen wat ze bedoelen en er daardoor samenspel mogelijk wordt.

Het is belangrijk je steeds te realiseren hoeveel tijd alle spelers er werkelijk actief bij betrokken zijn en hoeveel tijd jij nodig hebt voor uitleg, organisatie en nabespreking. Streef steeds naar efficiëntie, zodat er altijd tijd is in de tijd dat de beschikbare lestijd je geen tijd geeft. Kwaliteit kan alleen ontstaan in rust, ruimte en via uitdagende, inspirerende opdrachten en opmerkingen.

De hier beschreven spelvormen kunnen op zichzelf staan en aanleiding zijn tot dramatisch spel of te trainen dramatische vormgeving.

Bij tijd en wijle volledig in een element zijn, straalt af op het totaal. Het onderscheid dient slechts om specifiek de focus tijdens een lesonderdeel op een element te richten. Geen van alle kunnen zonder elkaar, maar nu eens staat het ene element dan weer het andere centraal in het hier en nu van een training. In spelsituaties komen ze altijd alle vijf samen: verbeelding, instrument, samenspel, vormgeving, inzicht.

Speelkaarten

wie:   accent op Verbeelding + Instrument
waar: accent op Verbeelding + Instrument
wat:  accent op Verbeelding + Instrument + Samenspel
wanneer: accent op Verbeelding + Instrument + Samenspel + Vormgeving
waarom:  accent op Verbeelding + Instrument + Samenspel + Vormgeving
hoe:
accent op Verbeelding + Instrument + Samenspel+ Vormgeving + Inzicht

Voor bijna ieder spel is het zinvol om kijkkaarten en vragen te gebruiken zodat spelers en toeschouwers zich focussen op hetgeen vandaag aan de orde is.

We ontwierpen doorlopende leerlijnen voor de ontwikkeling van het non verbale dramatische instrument en vervolg leerlijnen voor de oudere speler.