Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

The Magic Teacher

Op Spelen vauit verbeelding beschrijven we globaal de algemene didactische kwaliteiten van een leerkracht. De richting ‘onderwijs’ van de kunstvakopleidingen schenken hier veelal slechts globaal aandacht aan.

Op Ludiek Pedagogiek  beschrijven we vijf vakspecifieke didactische kwaliteiten van de spelbegeleider. De richting ‘onderwijs’ van de kunstvakopleidingen schenken hier enigzins aandacht aan.

Spel is kwetsbaar: jongeren moeten zichzelf als materiaal inzetten en alle pogingen op de spelvloer zijn voortdurend door groepsgenoten te volgen.

Begeleiders blinken veelal uit in enkele van de hier genoemde kwaliteiten en kleuren daarmee de begeleiding van hun spelers. Door zich het hele scala bewust te zijn, kan ieder streven naar het functioneren als Magic teacher.

We zeggen dat een kind/volwassene kan                        denken, voelen en willen.
We respecteren mensen met                                         zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectieven. 
Op vrije mensen kun je bouwen, ze disciplineren zichzelf, zijn daarvoor niet afhankelijk van geloof of wetgeving. 

Welke voorwaarden stelt dit aan inclusief onderwijs?

 • Ruimte - tijd voor degenen die willen leren
 • Dynamiek in het aanbod om jongeren geboeid te houden.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, ontstaat openheid - betrokkenheid en interesse.  Pas dan wordt leren meer dan verplichtingen uitvoeren.

Alle werkelijkheid kan door spel onderzocht worden: actualiteiten, misverstanden, lesstof uit schoolvakken, visie verschillen, misstanden. Het ludieke biedt vrijheid en daardoor  geniet ieder van het floreren binnen een leerproces.

Een Magic Teacher focust vanuit het ludieke op enkele cruciale elementen. Z/hij gaat beseffen waar haar/zijn natuurtalenten als begeleider liggen en waarin z/hij zichzelf verder kan uitdagen ( zie verder hieronder).
Zij daagt jongeren optimaal  uit tot het verleggen van grenzen (kunnen, durven, weten) door zichzelf onderstaande vragen te stellen over een te ondernemen lesactie:        

 • wat zegt het hen?
 • wat doet het hen?
 • wat kunnen ze ermee?
 • wat willen ze ermee?

Onderzoek hoe de te bieden leerstof het meest aansluit bij hun inzicht en vaardigheden op dit moment. (flow)

Tijdens de schooljaren is het belangrijk dat kinderen en jongeren begeleid worden in hun persoonlijke ontwikkeling. Gebeurt dit tijdens vruchtbare confrontaties, dan wordt schoolgaan inspirerend en verleidelijk. Spel laat spelers van binnenuit betrokken zijn, begeleiders kunnen daar veel aan bijdragen.

 • In de Inspirator bespreken we hoe je de verbeelding kan oproepen die het verbeeldingsvermogen van de spelers voedt.
 • In de Instructeur bespreken we hoe je beeldende instructies geeft, opdat de spelers zien wat jij als begeleider bedoelt.
 • In de Medespeler bespreken we de mogelijkheden van meespelen waarmee je de spelwerkelijkheid kan vergroten en de spelspanning kan doen toenemen.
 • In de Regisseur bespreken we hoe je spelverbeteringen kan aanbrengen vanaf de kant om spelkwaliteit te ontwikkelen.
 • In de Recensent wijzen we op de waarde van het laten begrijpen door spelers waar het om draait, opdat ze zelfstandig verder kunnen werken. Het spanningsveld tussen subjectieve keuzes van de beoordelend begeleider, objectieve feiten van het leerproces en vaardigheden van de jongeren, is gecompliceerd.

We bieden we een vragenlijst waarmee je kunt vaststellen of er sprake is geweest van magic teaching gedurende een les of een project.