Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

Dramatisch inzicht

“Ik vond het stuk niet best, maar ik heb het dan ook onder uiterst slechte omstandigheden gezien: het doek was open.”                                                                                                                               Roucho Marx

We staan hier stil bij het genieten, bespreken en waarderen van theater. Voor het bespreken ten dienste van het zelf spelen en het specifiek reflecteren op een voorstelling vanuit een element, verwijzen we naar de kijkkaarten en vragen in de eerdere bijlagen.
We bespreken het spelen vanuit inzicht in de werkelijkheid: jongeren zetten eigen belevenissen om in een playbackspel of onderzoeken de werkelijkheid door middel van een rollenspel.
We ronden af met de kijkkaarten en vragen.

Het is belangrijk je steeds te realiseren hoeveel tijd iedereen werkelijk actief betrokken is en hoeveel tijd jij nodig hebt voor uitleg en organisatie. Streef naar efficiëntie zodat er altijd tijd is in de tijd dat de toegewezen lestijd je geen tijd geeft. Kwaliteit kan alleen ontstaan in rust, ruimte en via uitdagende reflectie, opdrachten en opmerkingen.

Voor bijna ieder spel is het zinvol om kijkkaarten en vragen te gebruiken om spelers en toeschouwers te focussen op hetgeen vandaag aan de orde is.

De hier beschreven spelvormen kunnen op zichzelf staan en aanleiding zijn tot dramatisch spel, maar ook inspiratie bieden aan vervolgopdrachten voor een van de andere te trainen drama elementen. Bij tijd en wijle volledig in een element zijn, straalt af op het totaal. Het onderscheid dient slechts om specifiek de focus tijdens een lesonderdeel op een element te richten. Geen van alle kunnen zonder elkaar, maar nu eens staat het ene, dan weer het andere element centraal in het hier en nu van een training. In spelsituaties komen alle vijf kernelementen samen.

We ontwierpen doorlopende leerlijnen voor het ontwikkelen van dramatisch inzicht en vervolg leerlijnen voor de oudere speler