Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

Het kunstvak theater

Als je ziet wat je weet,
hoort wat je zegt,
voelt wat de ander je aanreikt,
wordt zomaar wat improviseren
elementair samenspel. 
                                                                           Lidwine Janssens

Elementair samenspelen zowel op spelvloer, werkvloer, in ieders persoonlijk leven, als in samenleven.  

Het kunstvak drama/theater veroverde langzamerhand terrein in het onderwijs sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. In de jaren tachtig kreeg het bestaansrecht in het basisonderwijs onder de titel: spel en beweging.
In het voortgezet onderwijs kreeg het de naam drama en werd dit vak vooral ingezet vanwege de goede resultaten op het vlak van sociale vaardigheid.
Het echte werk liet men over aan Jeugdtheaterscholen.
Met de komst rond de eeuwwisseling van CKV groeide de ruimte voor het kunstvak in het voortgezet onderwijs en kan men er eindexamen in doen. Kerndoelen zijn in de loop der jaren ontwikkeld en vernieuwd, ze bieden veel  ruimte om naar eigen inzicht en kunnen spel/drama/theater vorm te geven.

We bespreken

  • spelcompositie als rijke onderzoeksvorm voor persoonlijke thema’s (nepvrienden, taste of honey) en voor kunsteducatie (de CKV2 perioden) waar we voorbeelden voor uitwerkten.
  • de gedetailleerdere oude kerndoelen waaruit de leerlijnen zijn gedestilleerd en verwijzen naar de kerndoelen van 2006 (4-12 jaar en 12-15 jaar). Voor een update van actuele kerndoelen verwijzen we naar http://leerplaninbeeld.slo.nl
  • leerlijnen voor 4 -15 jarigen en 15 – 18 jarigen om de mogelijke doorlopende spelontwikkeling in beeld te brengen en parallel daarmee de ontwikkeling van de kerncompetenties van de mens.
  • reiken het kwintet aan om kunstwerken te beschouwen en bespreken en staan stil bij de andere kunstvakken .
  • Maartje van Amersfoort schreef destijds (2010) een leerplan drama/theater voor de onderbouw voortgezet onderwijs.
    Christine Strijker ontwikkelde destijds een leerlijn (2010) doelgroepproductie ter afsluiting van jaar 1, jaar 2 en jaar 3 Onderbouw V.O.