Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

Alle cultuur ontstaat in spel   

Spel verzacht de censurerende tegenstand van de ratio in een proces waarin de mens meer schept dan verdringt. Bewustzijn en onderbewustzijn kunnen elkaar dan beter verdragen in een vruchtbaar samenspel, waardoor de mens meer een geheel wordt.                                                                                             Jon Roar Bjorkvold, 1989

Spel creëert als een steentje in het water een proces waarin onbewuste bronnen het bewustzijn verrijken. Merleau Ponty sprak van parole parlante: je hoort jezelf iets zeggen, dat je tevoren zelf niet wist. Zo is dat ook met spontaan improviseren met wat zich aandient. Je zou kunnen zeggen dat spel action parlante is.  

Als kringen in water from Lidwine on Vimeo.

Als kringen in water

Een speelse ontdekkende houding kan ons de weg wijzen. Zonder iets zeker te weten, kunnen we erin geloven, kunnen we iets onderzoeken, ermee experimenteren en het dagdagelijkse leven verrijken met onze inzichten.
Als kringen in water verspreidt spel zich in een steeds wijder wordend perspectief. Onderlinge sterke verbanden tussen de aspecten van de verschillende kringen, wekken het spel tot leven.
Zoals ook de wereld van een kind steeds wijder wordt. Spelen is de Kunst wil er zorg voor dragen dat spel niet stopt na de kindertijd, maar de mens een levenlang ten dienst staat. Waardoor z/hij in staat is de cultuur volwaardig verder te laten groeien. We bespreken hier de kringen.Als een spel niet tot leven komt, zijn de aandachtskringen behulpzaam om een of meerdere oorzaken op te sporen. Waaraan is onvoldoende ruimte geboden?  Nadat het spel erin komt, dijen kringen uit als kringen in water, zonder grenslijnen.